2011-12-01 TMB vs. Pipestone - Varsity - WendyHaney